Sadelpartner Sverige AB
För ryttare med ambitioner!

 

Varför har sadeln tre stroppar men sadelgjorden bara två spännen?

Sadel kommer vanligtvis med tre stroppar men sadelgjorden har bara två spännen. Vilka stroppar skall man använda och spelar det någon roll?

Vanligtvis använder man den främre och den bakre stroppen för att spänna sadelgjorden. Det ger en stabil position av sadeln och ger en jämt tryck över hästens rygg.

Man kan dock vid vissa tillfällen använda sig av mittenstroppen. Skulle sadeln ha en tendens att glida framåt över manken kan man istället använda sig av de båda främre stropparna. Sadeln hindras då från att glida framåt. På samma sätt kan man använda de båda bakre stropparna om sadeln skulle ha en tendens att glida bakåt. Tumregeln är alltså, glider sadeln framåt - använde de främre stropparna, glider sadeln bakåt, använd de bakre

Dock, skulle du komma i situationen att du upplever att sadeln glider är vår rekommendation att du tar kontakt med din sadelutprovare för att kontrollera att sadeln ligger som den ska. Sadeln kanske inte bara glider, den kanske ligger fel på något annat sätt och då är det bra om ett proffs ser över din sadel så att inte hästen får ont i ryggen eller hämmas i sitt arbete.